Join our Talent Network
Overslaan naar hoofdinhoud
Diversity, Equity & Inclusion Make a Difference

Diversiteit, Rechtvaardigheid en Inclusie
Maken het Verschil

Onze diversiteit is onze kracht. We erkennen dat de rijke en diverse achtergronden van onze medewerkers samenwerking, innovatie en leiderschap verbeteren. Door een ondersteunende omgeving te creëren waar alle mensen een gelijke kans hebben om hun mening te uiten, zich gewaardeerd te voelen en geaccepteerd te worden als geheel, kunnen onze medewerkers gedijen. Het is een hoeksteen van ons succes en inspireert ons om onze distributeurs, belanghebbenden en gemeenschappen elke dag beter van dienst te zijn. Ons DGI-initiatief richt zich op drie pijlers:

1. Het creëren van vacatures voor divers talent op alle niveaus, werken aan het begrijpen van alomtegenwoordige belemmeringen voor succes en het uitvoeren van een wervingsstrategie die gericht is op kandidaten met verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen.

2. Samenhorigheid aanmoedigen door ervoor te zorgen dat diversiteit in alle communicatie wordt vertegenwoordigd, bondgenootschap bevorderen met werknemers die ongelijke behandeling ervaren, en leiders in contact brengen met werknemers over doorgroeimogelijkheden.

3. Gelijkwaardigheid inbedden door ervoor te zorgen dat al ons beleid DGI ondersteunt, werknemers gelijk te belonen, onbewuste vooringenomenheidstraining te geven en wervingsmanagers op te leiden over onze diversiteitsdoelstellingen.

Werknemersnetwerken

Herbalife biedt een verscheidenheid aan wereldwijde werknemersnetwerken, waar werknemers een gemeenschap opbouwen, een gemeenschappelijk doel delen, elkaar ondersteunen en verbondenheid versterken. Ook bieden ze ondersteuning en dragen ze bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling op de werkvloer.

We hebben momenteel acht wereldwijde werknemersnetwerken: Black Life, Millennial Network, Multicultural Life, Proud Life, Vet Life, Women in Leadership, Women in Technology en Working Parents Life werknemersnetwerken.